Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj udelil viacero štátnych vyznamenaní osobnostiam, ktoré sa výrazne pričinili o posilnenie a podporu suverenity a teritoriálnej integrity Ukrajiny vo svete. Medzi ocenenými svetovými osobnosťami je aj slovenská ministerka kultúry Natália Milanová. 

Natália Milanová sa stala jedinou ocenenou slovenskou ústavnou činiteľkou

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ocenil ministerku kultúry Natáliu Milanovú Rádom kňažnej Oľgy – vyznamenaním, ktoré je určené výhradne na oceňovanie žien „berúc do úvahy ich zásluhy v rôznych oblastiach štátnej a verejnej služby, ako aj ich činy a prácu v prospech ich susedov.“ Významné štátne ocenenie udelil Volodymyr Zelenskyj šéfke slovenského rezortu kultúry ako jedinej slovenskej ústavnej činiteľke na znak vďaky za jej neustálu podporu a osobnú angažovanosť v pomoci Ukrajine od začiatku vojenského útoku zo strany Ruska.

Ministerka kultúry SR od vypuknutia vojny vo februári tohto roka aktívne komunikuje so svojím ukrajinským náprotivkom Oleksandrom Tkachenkom a spoločne koordinujú podporu Ukrajiny zo strany Slovenska v kultúrnej oblasti. Udelením Rádu kňažnej Oľgy Ukrajina ocenila konkrétne kroky Natálie Milanovej a projekty jej rezortu na podporu Ukrajiny.

“Ocenenie od ukrajinského prezidenta si nesmierne vážim. No ešte viac ma hreje pri srdci, že sme mohli pomôcť mamám s deťmi, utekajúcim z vojnou zmietanej krajiny, ktorým sme vedeli dať nádej, pocit bezpečia a v neposlednom rade aj priestor na rozvoj talentu ich detí. Za to všetko patrí nielen vďaka, ale aj samotné ocenenie všetkým našim organizáciám, ktoré pomáhali od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine. Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí pomáhajú ako ľudsky tak aj profesionálne,” vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

“Putin bojuje proti našej identite, aby zničil našu identitu. Keď sedíme v divadle a spustí sa poplach a varovná siréna, tak ľudia potom vnímajú samotné predstavenie aj to, že sa nachádzajú v divadle, so slzami v očiach – prežívajú to úplne inak, než v mierovej dobe. Viem, že v tejto vojne zvíťazíme, pretože máme takých priateľov ako je Slovenská republika. Myslím si, že táto vojna je nielen vojnou za záchranu Ukrajiny a ukrajinského kultúrneho dedičstva, ale vojnou za záchranu celej Európy,” vyjadril sa pri príležitosti udelenia ocenenia ministerke kultúry Natálii Milanovej Oleksandr Tkachenko, minister kultúry a informačných technológií Ukrajiny.

Pomoc Ministerstva kultúry SR a jeho organizácií Ukrajine pokračuje

Pomoc ministerstva kultúry ľuďom z Ukrajiny má dve roviny: dlhodobú a dočasnú.

Dlhodobá pomoc sa zameriava predovšetkým na rodiny s deťmi, ktoré študujú umenie a hľadajú na Slovensku dlhodobé útočisko. Slovenský rezort kultúry inicioval v marci tohto roka evakuáciu 96tich žiakov a žiačok z ukrajinských umeleckých škôl a ich rodinných príslušníkov do bezpečia. Za účelom pomoci evakuovanej komunite ministerstvo kultúry vytvorilo vlastný integračný program, ktorý realizuje dodnes s pomocou svojich zriaďovaných inštitúcií a z externých zdrojov. Špeciálny tím ministerstva kultúry buduje tejto komunite na Slovensku potrebné zázemie (od základných potrieb cez bývanie a jeho plnohodnotné vybavenie až po psychologickú pomoc či administratívnu podporu a pod.). Cieľom tejto snahy je ich plnohodnotná integrácia do spoločnosti s dôrazom na možnosť pokračovať v umeleckej činnosti.

Dočasná pomoc je určená pre Ukrajinky a Ukrajincov, ktorí chcú len krátkodobo umelecky pôsobiť na Slovensku. Príkladom je dobročinné turné Baletu Národného divadla Ukrajiny Tarasa Ševčenka na Slovensku, ktoré zorganizovalo Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so svojimi zriaďovanými inštitúciami. Súbor vystúpil v priebehu júna v Slovenskom národnom divadle v Bratislave, v Štátnom divadle Košice, v Dome umenia Piešťany a v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

Posledným väčším projektom boli letné baletné workshopy v Bratislave pre 150 detí z Charkova a Kyjeva. Workshopy mali za cieľ vyriešiť spoločný problém detí, ktoré utiekli pred vojnou – keďže internáty a školy sa na leto zatvárajú, žiačky a žiaci boli spolu s rodinami poslaní domov. Návrat na Ukrajinu je pre väčšinu z nich naďalej veľmi nebezpečný, ministerstvo kultúry preto viac ako 150tim deťom zabezpečilo dočasné útočisko na Slovensku. Letné baletné workshopy zorganizovalo Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry a informačných technológií Ukrajiny.

Do pomoci Ukrajine sa po boku MK SR aktívne zapojili tiež zriaďované organizácie ministerstva: SĽUK, Štátne divadlo Košice, ÚĽUV, US Lúčnica, SND, SNM, Pamiatkový úrad SR, SNG, Štátna opera Banská Bystrica, Štátna filharmónia Košice, Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Prešove, Národné osvetové centrum. Pomocnú ruku podali aj kultúrne inštitúcie mimo pôsobnosti MK SR, medzi nimi napríklad VŠMU a ďalšie.

V záujme prípravy ďalších krokov na pomoc Ukrajine ministerka kultúry Natália Milanová osobne navštívila Ukrajinu 29. júna. Spoločne s ostatnými ministrami kultúry krajín strednej a východnej Európy a Pobaltia prijala pozvanie ministra kultúry a informačných technológií Ukrajiny Oleksandra Tkachenka na spoločné zasadnutie s cieľom ochrany kultúrneho dedičstva Ukrajiny a ochrany kultúrnej a mediálnej oblasti pred propagandou.

Detailné kroky zo strany Ministerstva kultúry SR na pomoc Ukrajine sú zverejnené v Situačnej správe na webovom sídle rezortu.

Posledná aktualizácia: 19. septembra 2022 / MKSR Admin

Zdieľať