Ministerka kultúry Natália Milanová plní ďalší zo svojich sľubov. Na obnove kultúrneho dedičstva v rokoch 2022-2023 budú participovať marginalizované rómske komunity. Celkovo pôjde o podporu vo výške takmer 8,2 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim vedením rezortu kultúry tak navyšujeme prostriedky približne až 2,5 násobne.

Slovenské pamiatky dostanú ďalšiu formu pomoci

Ministerke kultúry Natálii  Milanovej veľmi záleží na tom, aby projekt, ktorý fungoval od roku 2011 v spolupráci s ministerstvom práce (MPSVaR), pokračoval aj naďalej. Potom ako minulý rok už MPSVaR ukončilo financovanie tejto formy pomoci, záchranné koleso hodil práve rezort kultúry vo výške 1 milióna eur.

“Vedeli sme, že s týmto úspešným projektom chceme pokračovať, a preto sme hľadali partnerov, vďaka ktorým to bude možné. Ministerstvo kultúry poskytuje každý rok finančné prostriedky na obnovu pamiatok cez svoj program “Obnovme si svoj dom”, kde poskytuje prostriedky na materiál a projektovú dokumentáciu. Tento rok sa prerozdelilo takmer 15 miliónov eur. Vďaka novej spolupráci s ministerstvom vnútra teraz spúšťame novú formu podpory – národný projekt na rok 2022-2023, pri ktorom sa na obnove pamiatok bude spolupracovať s marginalizovanými rómskymi komunitami. V projekte vieme podporiť výdavky hradárov na mzdy zamestnancov. Celková alokácia na podporu je 8,2 milióna eur,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Pomoc rómskej menšine a hradom zároveň

Nový národný projekt je pokračovaním úspešnej dlhoročnej iniciatívy obnovy hradov, ktorá bola predtým zameraná na podporu nezamestnaných. Tento rok rezort kultúry do obnovy pamiatok zapojí ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Vďaka novému projektu bude na obnove pamiatok v rokoch 2022-2023 participovať rómska menšina, ktorá pomôže pamiatkam na Slovensku a zároveň bude dostávať pracovné príležitosti na všetkých úrovniach pri ich obnove. Od pomocných pracovníkov, odborných pracovníkov, koordinátorov a majstrov, to znamená od základných, cez stredné až po vyššie pracovné funkcie pri danej obnove.

Prostredníctvom nového projektu predpokladáme podporu približne 20 pamiatkam, na ktorých obnove je možné zamestnať až 480 ľudí. Podmienkou je, aby aspoň 60% zamestnaných pochádzalo z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Z projektu sa budú financovať mzdy všetkých skôr spomenutých pracovných pozícií.

Množstvo pracovníkov zamestnaných na obnove danej pamiatky bude určené podľa jej veľkosti – pamiatka do veľkosti 1/2 hektára môže zamestnať až 15 zamestnancov a pamiatka s veľkosťou viac ako 1/2 hektára do 30 zamestnancov.

 Jednoduché zapojenie sa do projektu

Proces zapojenia sa do národného projektu ministerstvo kultúry čo najviac zjednodušilo, aby ho sprístupnilo čo najväčšiemu počtu subjektov. Na webstránke ministerstva kultúry bude od piatka 15. júla na tomto linku zverejnená kompletná výzva a jednoduchý formulár. Žiadatelia budú mať 11 dní (do 27. júla) na to, aby formulár vyplnili a stali sa súčasťou projektu. Ide o jednoduché tlačivo, v ktorom žiadateľ  uvádza základné informácie o svojej obnove a plánovaný rozpočet.

Keďže sa jedná o eurofondovú výzvu podmienky sú určené tak, že subjekt nemôže čerpať iné formy pomoci či už z eurofondov alebo dotačných výziev počas tohto určeného obdobia.

Oprávnené obdobie výzvy je od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 s možnosťou predĺženia do 31. októbra 2023 v prípade dostupnej alokácie. Žiadatelia teda budú mať možnosť spätnej refundácie oprávnených výdavkov.

Oprávneným územím výzvy sú všetky kraje okrem bratislavského a obnovované pamiatky musia byť v intraviláne alebo extraviláne obcí, ktoré sa nachádzajú v Atlase marginalizovaných rómskych komunít z roku 2013 alebo v jeho novšej verzii.

Pre žiadateľov o zapojenie do národného projektu ponúka ministerstvo kultúry informačný seminár o účasti v projekte. Seminár prebehne on-line formou v utorok 19. júla 2022 o 13:30 hod. Záujemcovia o informácie a účasť na diskusii zašlú email na: info.hrady@culture.gov.sk. Obratom im bude zaslaný link na podujatie.

Posledná aktualizácia: 15. júla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať