Záujemcom a záujemkyniam o vedenie jedného z verejnoprávnych fondov ministerstva kultúry ostávajú na prihlásenie sa do výberového procesu ešte dva týždne. Rezort vyhlásil výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 19. apríla a prihlášky je možné posielať do 20. mája 2021. Rovnako ako pri ostatných výberových konaniach, aj v tomto prípade chce ministerstvo zaručiť férový, otvorený a transparentný výber štatutára alebo štatutárky, a preto sa rozhodlo vyhlásiť výberové konanie na základe novej smernice ministerstva kultúry o výberových konaniach.

Ministerstvo kultúry má od nového vedenia verejnoprávnej inštitúcie viaceré očakávania.  Okrem iného, že vytvorí návrh na funkčný spôsob monitoringu podporených projektov. Toto opatrenie ministerstvo kultúry uvádza aj v dokumente revízie výdavkov na kultúru, v ktorom je uvedené, že pre zvýšenie efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na dotačnú činnosť je potrebné zapracovať systematický zber dát o realizovaných projektoch.

Úlohou nového vedenia verejnoprávneho fondu bude taktiež proaktívnejšie reagovať na potreby a spätnú väzbu od aktérov kultúry národnostných menšín. Ministerstvo kultúry od nového štatutára alebo štatutárky očakáva tiež zlepšenie komunikácie so žiadateľmi, aby bola efektívnejšia, rýchlejšia a adresnejšia.

Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 4. mája 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať