Ministerstvo kultúry SR zverejnilo v piatok 17. marca 2023 zápisnicu z verejného vypočutia kandidátov na post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla.

Zápisnica z verejného vypočutia je zverejnená na nasledovnom linku: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/Zapisnica_VV_SND_2023_final.pdf

Podľa smernice č.9/2021, ktorou sa riadi proces verejného vypočutia na pozíciu generálneho riaditeľa SND, má ministerka kultúry Natália Milanová odteraz 30 dní na zverejnenie svojho rozhodnutia ako bude ďalej postupovať: „Po obdržaní výsledkov od poradného orgánu som požiadala jeho predsedu o podrobnejšie zdôvodnenie a vysvetlenie. Na jeho základe spravím finálne rozhodnutie.“

Posledná aktualizácia: 17. marca 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať