KONTRAKTY NA ROK 2007
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

 

Číslo kontraktu Organizácia
MK-5388/2006-700/20434 Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, Bratislava (pdf, 34 kB)
MK-5388/2006-700/20435 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 31.3 kB)
MK-5388/2006-700/20437 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 31.7 kB)
MK-5388/2006-700/20438 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 31.1 kB)
MK-5388/2006-700/20440 Štátne divadlo, Košice (pdf, 31.3 kB)
MK-5388/2006-700/20442 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 31.4 kB)
MK-5388/2006-700/20443 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 31.9 kB)
MK-5388/2006-700/20444 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 32 kB)
MK-5388/2006-700/20445 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (pdf, 32.6 kB)
MK-5388/2006-700/20446 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 33.1 kB)
MK-5388/2006-700/20447 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 30.6 kB)
MK-5388/2006-700/20448 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 32.7 kB)
MK-5388/2006-700/20449 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 31.3 kB)
MK-5388/2006-700/20450 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 31.6 kB)
Dodatok č.1 (pdf, 48.3 kB)
Príloha k dodatku č.1 (pdf, 156.5 kB)
MK-5388/2006-700/20451 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 49.2 kB)
MK-5388/2006-700/20452 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 32.3 kB)
MK-5388/2006-700/20453 Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 32.9 kB)
MK-5388/2006-700/20454 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 36.8 kB)
MK-5388/2006-700/20455 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 34.9 kB)
MK-5388/2006-700/20456 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 32.8 kB)
MK-5388/2006-700/20457 Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (pdf, 31.4 kB)
MK-5388/2006-700/20458 Tlačová agentúra SR – Slovakia, Bratislava (pdf, 32.3 kB)

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať