KONTRAKTY NA ROK 2008
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

 

Číslo kontraktu Organizácia
MK-811/2007-102/18205 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 36.7 kB)
MK-812/2007-102/18206 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 38.4 kB)
MK-813/2007-102/18209 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 38.3 kB)
MK-815/2007-102/18211 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 33.9 kB)
MK-816/2007-102/18212 Tlačová agentúra SR – Slovakia, Bratislava (pdf, 32.5 kB)
MK-817/2007-102/18213 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 31.4 kB)
MK-818/2007-102/18217 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 31.3 kB)
MK-822/2007-102/18218 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 38.8 kB)
MK-823/2007-102/18219 Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (pdf, 31.1 kB)
MK-825/2007-102/18221 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 39.4 kB)
MK-826/2007-102/18222 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 36.2 kB)
MK-827/2007-102/18223 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (pdf, 38.8 kB)
MK-828/2007-102/18224 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 31.5 kB)
MK-829/2007-102/18226 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 38.9 kB)
MK-830/2007-102/18227 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 32.4 kB)
MK-831/2007-102/18228 Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 32.2 kB)
MK-832/2007-102/18229 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 38.4 kB)
MK-833/2007-102/18230 Štátne divadlo, Košice (pdf, 38 kB)
MK-834/2007-102/18231 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 38.7 kB)
MK-835/2007-102/18232 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 37.9 kB)
MK-836/2007-102/18233 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 32.1 kB)
MK-841/2007-102/18234 Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, Bratislava (pdf, 32 kB)

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať