Výbor pre kultúrno-osvetovú činnosť je platformou pre komunikáciu o problémoch na úrovni miest, obcí a krajov v kontexte štátnej starostlivosti o miestnu a regionálnu kultúru, kultúrno-osvetovú činnosť, neprofesionálne umenie a záujmovú umeleckú činnosť. Má za úlohu iniciovať tvorbu zákona o financovaní kultúry v Slovenskej republike, podieľať sa na tvorbe zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, zákona o nehmotnom kultúrnom dedičstve a podieľať sa na tvorbe zákona o slovenskom kultúrnom fonde z pohľadu miestnej a regionálnej kultúry.

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať