Úlohou dočasnej pracovnej skupiny je zlepšiť právne postavenie umelcov v slobodnom povolaní ako aj zreálniť daňové a odvodové zaťaženie umelcov s ohľadom na špecifickosť ich činnosti. O vymedzenie tohto pojmu požiadala Slovenská koalícia pre kultúrnu diverziu so zreteľom na skutočnosť, že právny poriadok Slovenskej republiky nepozná pojem „umelec v slobodnom povolaní“. Dôkazom náročnosti úlohy je viacročné neúspešné úsilie umeleckej obce o definovanie tohto pojmu.

Posledná aktualizácia: 16. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať