Táto dočasná pracovná skupina v plnom rozsahu zabezpečuje aktívny a efektívny dialóg vlády s odbornou verejnosťou a na základe toho sa pripravujú nové legislatívne zámery smerujúce k zlepšeniu súčasného postavenia archeológie.

Posledná aktualizácia: 16. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať