Archívne kultúrne dedičstvo sa považuje za jedinečný zdroj poznania histórie. Účelom vzniku tejto pracovnej skupiny je aktívne a efektívne viesť dialóg s odbornou verejnosťou v príprave nových legislatívnych zámerov a uskutočňovania systémových a prospešnejších opatrení v oblasti kultúry.

Posledná aktualizácia: 16. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať