Dočasná pracovná skupina pripravuje návrhy na právne riešenie osobitného postavenia novinára z hľadiska ochrany zdroja, ale aj ochrany samotného novinára napr. pred nedôvodným trestným stíhaním za ohováranie, či civilnými žalobami na ochranu osobnosti v súvislosti s výkonom jeho práce.

Posledná aktualizácia: 22. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať