Účelom zriadenia tejto skupiny je príprava zákona o vysielaní a retransmisii, zákona o telekomunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní programových služieb. Ďalej o poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho  prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).

Posledná aktualizácia: 22. októbra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať