Táto skupina vznikla za účelom prípravy návrhov riešení pre ďalsí rozvoj kultúry prostredníctvom stimulácie súkromných investícií do kultúry, ktoré by mali aktivizovať doplňujúce finančné zdroje na obnovu kultúrneho dedičstva, ako aj podporu umeleckej tvorby, kultúrnej produkcie a realizáciu kultúrnych podujatí.

Cieľom vlády SR je zvýšiť participáciu súkromných finančných zdrojov na kultúre, vrátane obnovy kultúrnych pamiatok.

Zoznam členov DPS pre stimuly súkromných investícií

Rokovania:

Pozvánka 16.7.2020 (pdf, 364 kB)

Zápis z rokovania:

Rokovanie 16.7.2020 (rtf, 285 kB)

Posledná aktualizácia: 30. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať