Cieľom vzniku tejto dočasnej pracovnej skupiny je vypracovanie strategického dokumentu a jeho implementácia do praxe. Účelom zriadenia je zároveň vytvorenie platformy pre aktívny dialóg so samosprávami, menšinami s odbornou verejnosťou.

Zoznam členov DPS pre tvorbu stratégie miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín

Posledná aktualizácia: 30. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať