Účelom vzniku tejto dočasnej pracovnej skupiny je zhodnotiť implementácie vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 12/2016 Z. z. o titulkoch pre osoby so sluchovým postihnutím za účasti mimovládnych organizácií osôb so sluchovým postihnutím, vysielateľov, prevádzkovateľov retransmisie, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a ďalších expertov. Pracovná skupina má byť platformou na odstránenie prípadných aplikačných problémov v tejto oblasti.

Posledná aktualizácia: 16. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať