Účelom zriadenia dočasnej pracovnej skupiny je analýza súčasného stavu, aktivít a hospodárenia Matice slovenskej. DPS je otvorenou platformou, kde sa riešia najmä otázky právneho postavenia, udržateľnosti súčasného modelu financovania, personálneho stavu, fungovania spoločnosti Neografia, a.s., ktorej je Matica slovenská majoritným akcionárom, potencionálu matičných nehnuteľností a jej verejných, vedeckých a publikačných aktivít.

Posledná aktualizácia: 30. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať