Výbor rady pre kultúrne dedičstvo má za úlohu zaoberať sa strategickým smerovaním rozvoja kultúry pre oblasť hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Podieľa sa na vypracovaní koncepcie implementácie nástrojov kultúrnej politiky štátu a reštrukturalizácie portfólia inštitúcií spadajúcich pod sekciu kultúrneho dedičstva. Za úlohu ma taktiež iniciovať tvorbu zákona o nehmotnom kultúrnom dedičstve, podieľať sa na koordinácii projektu Obnovy kultúrnych pamiatok pomocou nezamestnaných a v neposlednom rade sa zaoberať stavom lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať