Výbor pre Stratégiu rozvoja kultúry

Zriadenie výboru pre Stratégiu rozvoja kultúry má za úlohu otvárať priestor pre diskusiu a spoluúčasť kultúrnej obce z oblasti umenia a štátneho jazyka na tvorbe základného strategického dokumentu pre vývoj kultúry na Slovensku. Dokument, ktorý sa bude tvoriť v širokom dialógu ako program celospoločensky akceptovateľný sa stane základom štátnej kultúrnej politiky a postupných systémových zmien v oblasti kultúry.

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať