Výbor rady pre umenie otvára priestor pre participatívnu diskusiu a spoluúčasť kultúrnej obce z oblasti umenia a štátneho jazyka na tvorbe strategických dokumentov a významných materiálov, ktoré si nevyhnutne žiadajú aj neformálnu diskusiu so zástupcami územnej samosprávy, mimovládnymi organizáciami, profesijnými združeniami pracujúcimi v problematike umenia a štátneho jazyka, ako aj so zástupcami verejnej a štátnej správy.

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať