Kontakt

Svoje otázky a podnety k tvorbe stratégie KKP 2030 posielajte na: strategia2030@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 2. mája 2022 / Erik Vilím

Zdieľať