Hľadáme nové vedenie Pamiatkového úradu. Prihlášky je možné podávať ešte 7 dní.

15. apríla 2021

Jedným z aktuálne vyhlásených výberových konaní Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je výberové konanie na generálneho riaditeľa alebo generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR). Záujemcovia a záujemkyne môžu posielať prihlášky ešte posledných...

Hľadáme nové vedenie pre ÚĽUV. Prihlášky je možné podávať ešte 7 dní.

8. apríla 2021

Ministerstvo kultúry vyhlásilo 15. marca výberové konanie na generálnu riaditeľku alebo generálneho riaditeľa jednej zo svojich zriaďovaných inštitúcií – Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV). Záujemcovia a záujemkyne o pozíciu môžu svoje prihlášky posielať ešte...

ministerka Natália Milanová a štátna tajomníčka Zuzana Kumanová

Predstaviteľky rezortu kultúry sa stretli s Rómami a Rómkami pôsobiacimi v oblasti kultúry, médií a kreatívneho priemyslu

8. apríla 2021

Ministerka kultúry Natália Milanová a štátna tajomníčka Zuzana Kumanová sa pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov stretli prostredníctvom on-line konferencie so zástupcami Rómov žijúcich na Slovensku, vrátane dvoch poslancov a poslankyne Národnej rady....

Hľadáme nové vedenie Pamiatkového úradu. Na podávanie prihlášok ostáva 15 dní.

7. apríla 2021

Ministerstvo kultúry vyhlásilo 22. marca 2021 výberové konanie na generálneho riaditeľa alebo generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚ SR). Záujemcovia a záujemkyne môžu posielať svoje prihlášky do 23. apríla 2021.  ...

Do výberového konania na vedenie Slovenského centra dizajnu prišla jedna prihláška

7. apríla 2021

Ministerstvo kultúry SR má aktuálne vyhlásené tri výberové konania na obsadenie miesta vedúcich zamestnancov, ktorí sú štatutárnym orgánom rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Jedno z uvedených výberových konaní je na...

Hľadáme nové vedenie pre ÚĽUV. Na podávanie prihlášok ostáva 15 dní.

1. apríla 2021

Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo 15. marca výberové konanie na obsadenie funkcie generálnej riaditeľky alebo generálneho riaditeľa ÚĽUV. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 16. apríla. Od nového vedenia sa očakáva...

Výzvy na prihlásenie sa do zhromaždenia na voľbu členov Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel z odbornej verejnosti

31. marca 2021

Výzvy na prihlásenie sa odbornej verejnosti na  zhromaždenie  voliace členov Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel Sekretariát Rady vlády SR pre kultúru a kreatívny priemysel v súlade s čl. 7...

Prvý rok ministerstva kultúry pod vedením Natálie Milanovej priniesol do rezortu chýbajúcu transparentnosť

30. marca 2021

Kvôli pandémii to bol jeden z najťažších rokov pre kultúru a Slovensko od jeho vzniku. Pripravili sme finančné kompenzácie pre ľudí a prioritou Ministerstva kultúry SR bolo priniesť transparentnosť a systémové riešenia....

Nová podporná kampaň podporuje v sčítaní obyvateľstva národnostné menšiny

26. marca 2021

Ministerstvo kultúry sa v spolupráci so štatistickým úradom podieľa na novej podpornej kampani ku sčítaniu obyvateľstva. Kampaň vyzýva obyvateľov a obyvateľky Slovenska na prihlásenie sa ku svojej národnosti. Ide o jednu z...

Spoznajte Rok slovenského dizajnu!

25. marca 2021

Rok 2021 bol na podnet Slovenského centra dizajnu (SCD) vyhlásený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za Rok slovenského dizajnu (RSKD).  Počas celého roka bude Slovenské centrum dizajnu realizovať rôznorodé výstavné, prednáškové, prezentačné aktivity, a tiež online...

Vyhlásili sme výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

22. marca 2021

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) hľadá nové vedenie. Ministerstvo kultúry SR (MK SR), vyhlásilo dňa 22. marca 2021 výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky PÚ SR. Nová...

Ministerstvo kultúry zverejnilo výzvu na finančnú podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín

22. marca 2021

Ministerstvo kultúry  v utorok 16. marca 2021 zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. V rámci tejto výzvy sú...