Mimoriadna výzva je určená na obnovu požiarom zničených 3 národných kultúrnych pamiatok v Banskej Štiavnici – č. ÚZPF 2550, č. ÚZPF 2549 a č. ÚZPF 3350, ktorým neboli poskytnuté finančné prostriedky uznesením vlády SR č. 142/2023 z 5. apríla 2023.

Výzva na predkladanie žiadostí

Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí

Hodnotiaci hárok

Schéma štátnej pomoci pre aktivity ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.

 

Publikované: 27. 6. 2023

Posledná aktualizácia: 17. júla 2023 / Lýdia Hlavatá

Zdieľať