O titul Európske hlavné mesto kultúry – Slovensko 2026 (EHMK) sa uchádzalo v rámci predbežného výberu osem miest. Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina predložili v určenom termíne ministerstvu kultúry svoje prihlášky a absolvovali vypočutie skupinou odborníkov od 2. do 4. februára. Kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa vypočutie kandidátskych miest uskutočnilo online.

Výsledky predbežného výberu boli zverejnené dnes o 15.00 hod. Predsedníčka poroty Paulina Florjanowicz oznámila, že skupina odborníkov odporúča Ministerstvu kultúry SR ako riadiacemu orgánu pozvať do ďalšieho kola tri mestá. Nitra, Trenčín a Žilina predstavia porote svoje prepracované a doplnené projekty na jeseň tohto roku. (VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV TU)

„Osem súťažiacich miest sa zhostilo veľkej výzvy. Nielenže sa rozhodli uchádzať sa o tento prestížny titul a pripraviť vynikajúce návrhy projektov, ale urobili tak za mimoriadne ťažkých a zložitých podmienok počas pandémie,“ povedala predsedníčka poroty.

Skupina odborníkov pripraví v nasledujúcich týždňoch správu s  podrobným odôvodnením ich rozhodnutia. Mestá, ktoré postúpili do užšieho výberu, na základe týchto podkladov svoje prihlášky prepracujú, doplnia a predložia ministerstvu kultúry.

„Bez ohľadu na výsledok v tejto súťaži, verím, že všetky mestá budú ďalej stavať na projekte, ktorý si pripravili a kvalitatívne pretvoria kultúrnu a umeleckú ponuku pre svojich obyvateľov i návštevníkov,“ uviedla ministerka kultúry Natália Milanová

Ktorému mestu bude udelený titul EHMK bude známe v decembri 2021.

Posledná aktualizácia: 5. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať