V priebehu tohto týždňa vyvrcholila posledná fáza súťaže, v ktorej zabojovali slovenské mestá o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK 2026). Vo finále sa stretli Nitra, Trenčín a Žilina. Medzinárodná komisia napokon zhodnotila ako najkvalitnejší projekt, ktorý predložilo a odprezentovalo  mesto Trenčín.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

O titul EHMK 2026 sa uchádzalo osem slovenských miest (Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina). Do finálnej časti súťaže napokon postúpili Nitra, Trenčín a Žilina, ktoré odprezentovali svoje projekty EHMK pred medzinárodnou komisiou vo štvrtok 9. decembra a v piatok 10. decembra v priestoroch Ministerstva kultúry SR. Po skončení vypočutí komisia odporučila ministerstvu kultúry ako nositeľa titulu Európske hlavné mesto kultúry na rok 2026 mesto Trenčín.

Víťazné mesto najlepšie splnilo kritériá, ktoré sú podmienkou zisku titulu EHMK. Program hostiteľského mesta musí prinášať unikátne projekty, vytvorené špeciálne pri príležitosti EHMK. Dôležitým pri príprave a realizácii projektov je tiež dôraz na kultúrnu rozmanitosť a európsku diverzitu. Od víťazného mesta sa taktiež očakáva zapojenie mladých ľudí, dobrovoľníkov, znevýhodnených osôb a minorít do programu. Umelecká vízia a stratégia kultúrneho programu na rok titulu musí kombinovať miestne kultúrne dedičstvo a tradičné formy umenia s novými, inovačnými a experimentálnymi prejavmi. Realizátori projektu musia pamätať aj na prepojenie stratégie rozvoja publika so vzdelávaním a účasťou škôl.

Súťažné projekty posudzovala medzinárodná komisia EHMK 2026 zložená z nezávislých odborníkov a odborníčok na oblasť kultúry a umenia, ktorých nominovali európske inštitúcie.

Európske hlavné mesto kultúry

Európska únia prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy EHMK zdôrazňuje význam miest ako centier kultúrneho života a podporuje kultúrnu diverzitu Európy. Hostiteľom sa môžu stať mestá EÚ, kandidátske krajiny aj potenciálni kandidáti na členstvo v EÚ a členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú zapojení do programu Kreatívna Európa.

Zrealizované projekty EHMK v minulosti ukázali širokospektrálne ekonomické benefity, ktoré zisk titulu priniesol víťazným mestám, priľahlým regiónom a v konečnom dôsledku i krajinám. Projekty sa stávajú akcelerátormi kultúrneho diania, prispievajú k zvýšeniu zamestnanosti a majú priaznivý vplyv na cestovný ruch.

Cena Meliny Mercouri – 1,5 milióna eur

So získaním titulu je spojená aj finančná odmena 1,5 milióna eur, ktorú získa víťazné mesto po naplnení svojho projektu. Cena Meliny Mercouri je udeľovaná na počesť gréckej ministerky kultúry, ktorá v roku 1985 prišla s iniciatívou založenia projektu EHMK. Monitorovací výbor bude naplnenie víťazného projektu a súlad realizovaných aktivít s predloženým plánom víťazného mesta sledovať až do roku 2026.

Partnerským mestom slovenského Trenčína bude fínske Oulu

Titul Európske hlavné mesto kultúry sa každý rok udeľuje dvojici, respektíve trojici európskych miest. Partnerské mestá a vlády partnerských krajín svoje projekty často navzájom prepájajú, čím vytvárajú nové medzinárodné spolupráce, na ktorých môžu obe strany stavať i do budúcna. Trenčín bude v roku 2026 cez projekt EHMK spojený s fínskym mestom Oulu.

Prvé podujatia spojené s projektom EHMK 2026 môže slovenské publikum očakávať už v roku 2022, pričom kultúrny program sa s blížiacim sa rokom udelenia titulu (rok 2026) zintenzívňuje. V súvislosti so zámerom udržateľnosti projektu možno očakávať tiež mnohé akcie po roku 2026.

“Končia sa dva roky usilovných príprav miest, ktoré sa podujali uchádzať sa o titul EHMK 2026 na Slovensku. Už prvá fáza výberu bola nesmierne náročná, pretože nás zasiahla pandémia, čo znamenalo prejsť vo veľkej miere do online režimu, ktorý prináša mnohé obmedzenia. Postupujúce tri mestá preukázali, ako vedia pracovať pod tlakom a v prostredí, ktoré si vyžaduje prispôsobovať sa zmenám pri zachovaní vízie a kvality predloženého projektu,” uviedla počas slávnostného vyhlásenia víťazného mesta ministerka kultúry Natália Milanová. “História potvrdzuje životaschopnosť a zmysluplnosť projektu EHMK, silu a energiu, ktorú kultúra prináša do miest a regiónov. Európske hlavné mesto kultúry je predovšetkým o vzájomnom porozumení, posilňovaní toho, čo nás spája naprieč rôznymi skupinami obyvateľov a kultúr. To je mimoriadne dôležité v časoch, keď zažívame vzostup prejavov nenávisti a neznášanlivosti,” dodala ministerka kultúry.

“Pandémia ovplyvnila aj kľúčovú iniciatívu EÚ, Európske hlavné mesto kultúry. Prvýkrát od vzniku tejto iniciatívy nebolo vymenované žiadne EHMK pre rok 2021. Dnes napriek stále veľmi zložitým okolnostiam začíname vidieť svetlo na konci tunela – v roku 2022 sa EHMK vrátia a poskytnú Európanom príležitosť objaviť kultúrnu rozmanitosť, ktorá robí náš kontinent bohatým a jedinečným. Rád by som sa poďakoval Nitre, Trenčínu a Žiline, ktoré sa dostali do finále. Bez ohľadu na výsledok súťaže si všetky počínali veľmi dobre a nepochybujem, že budú ťažiť zo silného impulzu, ktorý vytvorili počas procesu predkladania projektov. Úlohou Európskej komisie v tomto výberovom konaní je spolu s Ministerstvom kultúry SR zabezpečiť, aby bolo otvorené, spravodlivé a v súlade s pravidlami a duchom EÚ a EHMK. Môžem potvrdiť, že odporúčanie komisie vychádza z dôkladnej a vyčerpávajúcej analýzy obsahu všetkých kandidatúr na základe cieľov a kritérií EHMK, ” dodal Ladislav Miko, vedúci zastúpenia EK na Slovensku.

“Bolo mi cťou predsedať odbornému panelu súťaže, ktorá má vybrať slovenské mesto, ktoré odporučíme ako držiteľa titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026. V poslednom kole sme sa stretli s tromi úžasnými mestskými tímami, ktoré zaslali vysoko profesionálne súťažné podklady, pozvali nás na návštevu svojich miest a zodpovedali mnohé otázky. Pandémia Covid-19 skomplikovala celý proces, ale Ministerstvo kultúry SR urobilo z nemožného možné a vďaka perfektnej organizácii a pri dodržaní všetkých sanitárnych opatrení sa tu aspoň niektorí z nás mohli stretnúť osobne. Ostatní členovia panelu sa k nám pripojili online zo 6 rozličných krajín. Nebola to jednoduchá úloha – všetky tri mestá splnili formálne kritériá a prezentovali ponuky, v ktorých preukazovali vysokú profesionalitu a angažovanosť. Dve finálové mestá, ktorým sa nedostal titul EHMK, nabádame, aby pokračovali v nastúpenej ceste a rozvíjali svoje projekty naďalej. V nadchádzajúcich týždňoch bude panel pokračovať vo vypracovávaní správy, ktorá bude obsahovať detailnejšie posúdenie jednotlivých súťažných podkladov a odporúčanie pre víťazné mesto. Po dlhej diskusii panel rozhodol konsenzuálne o víťaznom meste. Ako držiteľa titulu EHMK v roku 2026 na Slovensku odporúčame mesto Trenčín. Ďakujeme a gratulujeme,” vyjadrila sa Paulina Florjanowicz predsedníčka komisie EHMK 2026.

Záznam zo slávnostného vyhlásenia víťazného mesta je k dispozícii na tomto linku. Viac informácií ako aj prihlášky jednotlivých súťažiacich miest sú zverejnené na webovom sídle ministerstva kultúry.

 

Posledná aktualizácia: 10. decembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať