KONTRAKTY NA ROK 2010
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

 

Číslo kontraktu Organizácia
MK – 1752/2009 -102/15 609 Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, Bratislava
(pdf, 1 MB)
MK – 1761/2009 -102/15 610 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 723.9 kB)
MK – 1763/2009 -102/15 612 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 316.1 kB)
MK – 1765/2009 -102/15 614 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 287.5 kB)
MK – 1766/2009 -102/15 615 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 488.2 kB)
MK – 1767/2009 -102/15 616 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 306.1 kB)
MK – 1768/2009 -102/15 617 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (pdf, 286.1 kB)
MK – 1769/2009 -102/15 619 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 266.1 kB)
MK – 1770/2009 -102/15 620 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 488.2 kB)
MK – 1771/2009 -102/15 621 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 1.5 MB)
MK – 1772/2009 -102/15 622 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 477.5 kB)
MK – 1773/2009 -102/15 626 Hudobné centrum, Bratislava
MK – 1774/2009 -102/15 628 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 854.6 kB)
MK – 1776/2009 -102/15 629 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 2.1 MB)
Dodatok č. 1
(pdf, 285.4 kB)
MK – 1777/2009 -102/15 630 Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 1.2 MB)
MK – 1779/2009 -102/15 631 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 588.9 kB)
MK – 1780/2009 -102/15 632 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 1.2 MB)
MK – 1786/2009 -102/15 633 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 1.2 MB)
MK – 1788/2009 -102/15 635 Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava (pdf, 711.7 kB)
MK – 1762/2009 -102/15 611 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 265.4 kB)
MK – 1764/2009 -102/15 613 Štátne divadlo, Košice (pdf, 224.7 kB)

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať