KONTRAKTY NA ROK 2012
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

Číslo kontraktu  Organizácia
MK – 310/2011-103/13 949

Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 311/2011-103/13 948

Slovenská národná knižnica, Martin

Dodatok č.1 (pdf, 82 kB)
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 312/2011-103/13 947

Univerzitná knižnica, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 313/2011-103/13 946

Štátna vedecká knižnica, Košice

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 314/2011-103/13 945

Štátna vedecká knižnica, Prešov

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 315/2011-103/13 944

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 316/2011-103/13 943

Slovenské národné divadlo, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 317/2011-103/13 942

Divadlo Nová scéna, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 318/2011-103/13 941

Štátne divadlo, Košice

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 319/2011-103/17 468

Štátna opera, Banská Bystrica

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 320/2011-103/17 469

Divadelný ústav, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 321/2011-103/17 470

Slovenská filharmónia, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 322/2011-103/17 471

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 323/2011-103/17 473

Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 324/2011-103/17 474

Hudobné centrum, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 308 kB)

MK – 325/2011-103/17 475

Štátna filharmónia, Košice

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 326/2011-103/17 476

Štátny komorný orchester, Žilina

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 327/2011-103/17 477

Slovenské centrum dizajnu, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 328/2011-103/17 482

Slovenský filmový ústav, Bratislava

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 329/2011-103/17 483

Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Dodatok č.1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 330/2011-103/17 484

Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča

Dodatok č.1 (pdf, 38 kB)

MK – 331/2011-103/17 485

Slovenská národná galéria, Bratislava

Dodatok č. 1
Dodatok č.2 (pdf, 38 kB)

MK – 332/2011-103/17 486

Múzeum SNP, Banská Bystrica

Dodatok č. 1
Dodatok č. 2 (pdf, 38 kB)

MK – 333/2011-103/17 487

Slovenské národné múzeum, Bratislava

Dodatok č. 1
Dodatok č. 2 (pdf, 38 kB)

MK – 334/2011-103/17 488

Slovenské technické múzeum, Košice

Dodatok č. 1
Dodatok č. 2 (pdf, 38 kB)

MK – 335/2011-103/17 489

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava

Dodatok č. 1
Dodatok č. 2 (pdf, 28 kB)

MK – 336/2011-103/17 490

Národné osvetové centrum, Bratislava

Dodatok č. 1
Dodatok č. 2 (pdf, 38 kB)

MK – 337/2011-103/17 491

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo

Dodatok č. 1
Dodatok č. 2 (pdf, 38 kB)

MK – 338/2011-103/17 492

Literárne informačné centrum, Bratislava

Dodatok č. 1
Dodatok č. 2 (pdf, 38 kB)

   

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať