KONTRAKTY NA ROK 2011
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

 

Číslo kontraktu  Organizácia
MK – 244/2010 -103/16 286 Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, Bratislava (pdf, 867.4 kB)
MK – 245/2010 -103/17 241 Slovenská národná knižnica, Martin (pdf, 368.2 kB)
MK – 246/2010 -103/17 242 Univerzitná knižnica, Bratislava (pdf, 438.9 kB)
MK – 247/2010 -103/17 243 Štátna vedecká knižnica, Košice (pdf, 316.8 kB)
MK – 248/2010 -103/17 244 Štátna vedecká knižnica, Prešov (pdf, 356.8 kB)
MK – 249/2010 -103/17 245 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava (pdf, 616.7 kB)
MK – 250/2010 -103/16 288 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 976.7 kB)
MK – 251/2010 -103/16 289 Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 306.1 kB)
MK – 252/2010 -103/16 290 Štátne divadlo, Košice (pdf, 337.5 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 133.3 kB)
MK – 253/2010 -103/16 291 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 438.2 kB)
MK – 254/2010 -103/16 307 Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 1.6 MB)
MK – 255/2010 -103/16 295 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 469.6 kB)
MK – 256/2010 -103/16 296 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 296.1 kB)
MK – 257/2010 -103/16 293 Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 266.8 kB)
MK – 258/2010 -103/16 303 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 1.4 MB)
MK – 259/2010 -103/16 299 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 521.7 kB)
MK – 260/2010 -103/16 297 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 276.1 kB)
MK – 262/2010 -103/16 305 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 878.1 kB)
MK – 263/2010 -103/16 306 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 2.3 MB)
MK – 264/2010 -103/17 246 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (pdf, 611.7 kB)
MK – 265/2010 -103/17 247 Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča (pdf, 957.4 kB)
MK – 267/2010 -103/17 286 Slovenská národná galéria, Bratislava (pdf, 316.8 kB)
MK – 268/2010 -103/17 285 Múzeum SNP, Banská Bystrica (pdf, 473.2 kB)
MK – 269/2010 -103/17 283 Slovenské národné múzeum, Bratislava (pdf, 721 kB)
MK – 270/2010 -103/17 284 Slovenské technické múzeum, Košice (pdf, 337.5 kB)
MK – 271/2010 -103/16 310 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 1.1 MB)
MK – 273/2010 -103/16 308 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 1.3 MB)
MK – 274/2010 -103/16 300 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 1.5 MB)
MK – 275/2010 -103/16 309 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 1.1 MB)
MK – 277/2010 -103/16 301 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 448.2 kB)
MK – 278/2010 -103/16 311 Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava (pdf, 369.6 kB)

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať