Verejné obstarávanie pre rok 2011

Verejná súťaž: Upratovacie služby pre objekt MK SR na Nám. SNP č. 33 v Bratislave

Verejná súťaž: Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s tlačou a distribúciou kultúrnych poukazov

Verejná súťaž: Poskytovanie strážnej služby v objektoch Ministerstva kultúry SR

Zákazky s nízkou hodnotou

Realizované elektronické aukcie

  • Predmet zákazky – „Zabezpečenie komplexných služeb súvisiacich s tlačou a distribúciou kultúrnych poukazov“
Posledná aktualizácia: 27.01.2012 / TEMPEST test
Linky