KONTRAKTY NA ROK 2006
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

 

Číslo kontraktu Organizácia Prílohy
MK – 13833/2005-700/33831 Divadelný ústav, Bratislava
(pdf, 29.5 kB)
Prílohy
(pdf, 194 kB)
MK – 13833/2005-700/33803 Divadlo Nová scéna, Bratislava
(pdf, 38 kB)
Prílohy
(pdf, 92 kB)
MK – 13833/2005-700/33828 Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 33.4 kB)
Dodatok č. 1 (pdf, 20.8 kB)
prílohy(pdf, 204 kB)
prílohy k dodatku č. 1
(pdf, 179 kB)
MK – 13833/2005-700/33833 Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 31.2 kB) prílohy
(pdf, 218 kB)
MK – 13833/2005-700/33821 Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava (pdf, 34.2 kB) prílohy
(pdf, 353 kB)
MK – 13833/2005-700/33792 Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana (pdf, 135 kB)  
MK – 13833/2005-700/33837 Múzeum SNP, Banská Bystrica (pdf, 33.2 kB) prílohy
(pdf, 499 kB)
MK – 13833/2005-700/33832 Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 32 kB) prílohy
(pdf, 382 kB)
MK – 13833/2005-700/33796 Pamiatkový úrad SR, Bratislava (pdf, 33.2 kB) prílohy
(pdf, 356 kB)
MK – 13833/2005-700/33816 Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 34.2 kB) prílohy
(pdf, 171 kB)
MK – 13833/2005-700/33834 Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča (pdf, 32.8 kB) prílohy
(pdf, 32.8 kB)
MK – 13833/2005-700/33838 Slovenská národná galéria, Bratislava (pdf, 34 kB) prílohy
(pdf, 391 kB)
MK – 13833/2005-700/33789 Slovenská národná knižnica, Martin (pdf, 304.8 kB) prílohy
(pdf, 304.8 kB)
MK – 13833/2005-700/33826 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 33.9 kB) prílohy
(pdf, 801 kB)
MK – 13833/2005-700/33829 Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 31.6 kB) prílohy
(pdf, 387 kB)
MK – 13833/2005-700/33800 Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 34 kB) prílohy
(pdf, 132 kB)
MK – 13833/2005-700/33835 Slovenské národné múzeum, Bratislava (pdf, 34 kB) prílohy
(pdf, 1.8 MB)
MK – 13833/2005-700/33836 Slovenské technické múzeum, Košice (pdf, 33.2 kB)  
MK – 13833/2005-700/33830 Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 31.9 kB)
Dodatok č. 1
(pdf, 24.3 kB)
prílohy (pdf, 590 kB)
prílohy k dodatku č. 1 (pdf, 73 kB)
MK – 13833/2005-700/33819 Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 34.1 kB) prílohy
(pdf, 39.5 kB)
MK – 13833/2005-700/33844 Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava (pdf, 29.7 kB) prílohy
(pdf, 237 kB)
MK – 13833/2005-700/33824 Štátna filharmónia, Košice (pdf, 34.1 kB) prílohy
(pdf, 300 kB)
MK – 13833/2005-700/33839 Štátna galéria, Banská Bystrica (pdf, 32.8 kB) prílohy
(pdf, 391 kB)
MK – 13833/2005-700/33808 Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 33.8 kB) prílohy
(pdf, 44 kB)
MK – 13833/2005-700/33797 Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica (pdf, 33.4 kB) prílohy
(pdf, 148 kB)
MK – 13833/2005-700/33794 Štátna vedecká knižnica, Košice (pdf, 32.4 kB) prílohy
(pdf, 288 kB)
MK – 13833/2005-700/33793 Štátna vedecká knižnica, Prešov (pdf, 32.3 kB) prílohy
(pdf, 222 kB)
MK – 13833/2005-700/33813 Štátne divadlo, Košice (pdf, 33.7 kB)
Dodatok č. 1
(pdf, 87.8 kB)
prílohy (pdf, 229 kB)
prílohy k dodatku č. 1 (pdf, 143 kB)
MK – 13833/2005-700/33822 Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 29.7 kB) prílohy
(pdf, 237 kB)
MK – 13833/2005-700/33845 Tlačová agentúra – Slovakia, Bratislava (pdf, 29.1 kB) prílohy
(pdf, 522 kB)
MK – 13833/2005-700/33815 Umelecký súbor, Lúčnica (pdf, 33.5 kB) prílohy
(pdf, 166.6 kB)
MK – 13833/2005-700/33786 Univerzitná knižnica, Bratislava (pdf, 33 kB) prílohy
(pdf, 289.1 kB)
MK – 13833/2005-700/33827 Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava (pdf, 29.5 kB) prílohy
(pdf, 163 kB)
MK – 13833/2005-700/33841 Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 37.8 kB) prílohy
(pdf, 811 kB)

 

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať