KONTRAKTY NA ROK 2014
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

 

MK-332/2013-340/19687      Univerzitná knižnica v Bratislave (pdf, 141 kB)

MK-335/2013-340/19688      Štátna vedecká knižnica v Prešove (pdf, 117 kB)

MK-358/2013-340/19689      Slovenská národná knižnica v Martine (pdf, 123 kB)

MK-359/2013-340/19690      Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (pdf, 132 kB)

MK-448/2013-340/19691      Slovenské technické múzeum (pdf, 129 kB)

MK-519/2013-340/19692      Ústredie ľudovej umeleckej výroby (pdf, 227 kB)

MK-551/2013-340/19693      Slovenský filmový ústav (pdf, 451 kB)

MK-586/2013-340/19694      Slovenské národné divadlo (pdf, 146 kB)

MK-619/2013-340/19695      Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (pdf, 218 kB)

MK-829/2013-340/19696      Štátna vedecká knižnica v Košiciach (pdf, 142 kB)

MK-830/2013-340/19686      Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti (pdf, 172 kB)

MK-843/2013-340/19697      Štátne divadlo Košice (pdf, 127 kB)

MK-899/2013-340/19698      Slovenské národné múzeum (pdf, 170 kB)

MK-901/2013-340/19699      Slovenská ústredná hvezdáreň (pdf, 221 kB)

MK-902/2013-340/19704      Národné osvetové centrum (pdf, 196 kB)
                                              Dodatok č. 1 (pdf, 55 kB)

MK-903/2013-340/19705      Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (pdf, 177 kB)

MK-904/2013-340/19706      Múzeum Slovenského národného povstania (pdf, 159 kB)

MK-905/2013-340/19711      Slovenská národná galéria (pdf, 188 kB)

MK-906/2013-340/19712      Štátny komorný orchester Žilina (pdf, 102 kB)

MK-907/2013-340/19713      Štátna filharmónia Košice (pdf, 120 kB)

MK-909/2013-340/19714      Slovenský ľudový umelecký kolektív /SĽUK/ (pdf, 109 kB)

MK-911/2013-340/19716      Hudobné centrum (pdf, 275 kB)

MK-912/2013-340/19719      Slovenské centrum dizajnu (pdf, 192 kB)

MK-913/2013-340/19720      Divadelný ústav (pdf, 209 kB)

MK-914/2013-340/19722      Literárne informačné centrum (pdf, 205 kB)

MK-915/2013-340/19723      Divadlo Nová scéna (pdf, 94 kB)

MK-916/2013-340/19724      Štátna opera (pdf, 131 kB)

MK-917/2013-340/19725      Umelecký súbor Lúčnica (pdf, 90 kB)
                                             Dodatok č. 1 (pdf, 73 kB)

MK-918/2013-340/19726      Slovenská filharmónia (pdf, 117 kB)

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať