KONTRAKTY NA ROK 2013
uzavreté medzi MK SR a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR

KONTRAKTY NA ROK 2013

uzatvorené medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a rozpočtovými a

príspevkovými organizáciami v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

   
 
   

Číslo kontraktu

Organizácia

MK – 411/2012-103/16 097

Univerzitná knižnica, Bratislava (pdf, 152 kB)

MK – 472/2012-103/16 294

Slovenské národné múzeum, Bratislava (pdf, 211 kB)

MK – 473/2012-103/16 299

Štátna vedecká knižnica, BB (pdf, 251 kB)

MK – 559/2012-103/16 300

Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, Bratislava (pdf, 235 kB)

MK – 560/2012-103/16 305

Slovenská národná knižnica, Martin (pdf, 132 kB)

MK – 561/2012-103/16 307

Štátna vedecká knižnica, Košice (pdf, 132 kB)

MK – 562/2012-103/16 308

Štátna vedecká knižnica, Prešov (pdf, 128 kB)

MK – 563/2012-103/16 309

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava (pdf, 145 kB)

MK – 564/2012-103/16 311

Slovenské národné divadlo, Bratislava (pdf, 188 kB)

MK – 566/2012-103/16 312

Divadlo Nová scéna, Bratislava (pdf, 85 kB)

MK – 567/2012-103/16 313

Štátne divadlo, Košice (pdf, 119 kB)

MK – 568/2012-103/16 314

Štátna opera, Banská Bystrica (pdf, 120 kB)

MK – 569/2012-103/16 315

Divadelný ústav, Bratislava (pdf, 251 kB)

MK – 570/2012-103/16 317

Slovenská filharmónia, Bratislava (pdf, 120 kB)

MK – 571/2012-103/16 321

Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava (pdf, 109 kB)

MK – 573/2012-103/16 371

Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava (pdf, 106 kB)

MK – 574/2012-103/16 372

Hudobné centrum, Bratislava (pdf, 236 kB)

MK – 575/2012-103/16 373

Štátna filharmónia, Košice (pdf, 103 kB)

MK – 576/2012-103/16 374

Štátny komorný orchester, Žilina (pdf, 115 kB)

MK – 577/2012-103/16 375

Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (pdf, 337 kB)

MK – 578/2012-103/16 376

Slovenský filmový ústav, Bratislava (pdf, 690 kB)

dodatok č.1 (pdf, 37 kB)

 

MK – 579/2012-103/16 378

Slovenská knižnica pre nevidiacich MH, Levoča (pdf, 173 kB)

MK – 581/2012-103/16 379

Slovenská národná galéria, Bratislava (pdf, 250 kB)

MK – 582/2012-103/16 380

Múzeum SNP, Banská Bystrica (pdf, 215 kB)

MK – 583/2012-103/16 381

Slovenské technické múzeum, Košice (pdf, 116 kB)

MK – 584/2012-103/16 382

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava (pdf, 314 kB)

MK – 585/2012-103/16 383

Národné osvetové centrum, Bratislava (pdf, 209 kB)

dodatok č.1 (pdf, 37 kB)

 

MK – 586/2012-103/16 384

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo (pdf, 295 kB)

MK – 587/2012-103/16 385

Literárne informačné centrum, Bratislava (pdf, 245 kB)

Posledná aktualizácia: 6. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať